Wyrok SO w Warszawie z dnia 06.12.2021 r. (sygn. akt XXV C 4386/20) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.12.2021 roku, sygnatura akt XV C 4386/20, pozwany: Bank Millennium S.A. stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno PLN, osobno CHF), oddalenie powództwa w zakresie cześci odsetek