Wyrok SO w Warszawie z dnia 06.03.2024 r. (sygn. akt XXVIII C 2163/22) pozwany: mBank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.03.2024 roku, sygnatura akt XXVIII C 2163/22, pozwany mBank S.A., zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu