Wyrok SO w Warszawie z dnia 05.12.2023 r. (sygn. akt XXVIII C 8039/21) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05.12.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 8039/21, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek