Wyrok SO w Warszawie z dnia 05.05.2022 roku (sygn. akt XXVIII C 6813/21) pozwany: Raiffeisen Bank International AG


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05.05.2022 roku, sygnatura akt XXVIII C 6813/21, pozwany Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias) stwierdzenie nieważności całej umowy, uznanie zarzutu zatrzymania, wyrok wydany przez „Wydział Frankowy”