Wyrok SO w Warszawie z dnia 04.07.2023 r. (sygn. akt XXVIII C 14609/21) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 04.07.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 14609/23, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek