Wyrok SO w Warszawie z dnia 02.10.2023 r. (sygn. akt XXVIII C 19734/22) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 02.10.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 19734/22, pozwany Santander Consumer Bank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami, nieznaczne oddalenie co do części odsetek, w sprawie został uwzględniony „zarzut zatrzymania”