Wyrok SO w Warszawie z dnia 02.03.2023 r. (sygn. akt XXVIII C 19691/22) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 02.03.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 19691/22, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części w zakresie odsetek