Wyrok SO w Toruniu z dnia 27.07.2023 r. (sygn. akt I C 3035/22) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 27.07.2023 roku, sygnatura akt I C 3035/22, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie zarzutu zatrzymania