Wyrok SO w Toruniu z dnia 27.06.2024 r. (sygn. akt I C 2364/23) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 27.06.2024 roku, sygnatura akt I C 2364/23, pozwany Bank Millennium S.A. zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów