Wyrok SO w Toruniu z dnia 26.04.2023 r. (sygn. akt I C 1263/21) pozwany: Getin Noble Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 26.04.2023 roku, sygnatura akt I C 1263/21, pozwany Getin Noble Bank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu