Wyrok SO w Toruniu z dnia 18.08.2022 roku (sygn. akt I C 721/22) pozwany: BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: BGŻ S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 18.08.2022 roku, sygnatura akt I C 721/22, pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców, wyrok wydany w ciągu niespełna 3 (!) miesięcy od złożenia pozwu