Wyrok SO w Toruniu z dnia 13.09.2022 r. (sygn. akt I C 1402/21), pozwany: ING Bank Śląski S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 13.09.2022 roku, sygnatura akt I C 1402/21, pozwany ING Bank Śląski S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu