Wyrok SO w Toruniu z dnia 10.06.2022 r. (sygn. akt I C 2133/21) pozwany: Raiffeisen Bank International AG


Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 10.06.2022 r., sygnatura akt I C 2133/21, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce, zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu