Wyrok SO w Toruniu z dnia 02.07.2024 r. (sygn. akt I C 981/24) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 02.07.2024 roku, sygnatura akt I C 981/24, pozwany PKO BP S.A., zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu