Wyrok SO w Tarnowie z dnia 19.06.2023 r. (sygn. akt I C 1109/22) pozwany: Santander Bank Polska S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 19.06.2023 roku, sygnatura akt I C 1109/22, pozwany Santander Bank Polska S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu