Wyrok SO w Tarnowie z dnia 10.10.2023 r. (sygn. akt I C 567/23) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 10.10.2023 roku, sygnatura akt I C 567/23, pozwany PKO BP S.A., zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu