Wyrok SO w Tarnobrzegu z dnia 28.06.2023 r. (sygn. akt I C 28/23) pozwany: PKO BP S.A. (poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 28.06.2023 roku, sygnatura akt I C 28/23, pozwany : PKO BP S.A. (poprzednio: Nordea Bank Polska S.A) zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek