Wyrok SO w Tarnobrzegu z dnia 25.01.2023 roku (sygn. akt I C 136/22) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 25.01.2023 roku, sygnatura akt I C 136/22, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu