Wyrok SO w Tarnobrzegu z dnia 20.04.2023 r. (sygn. akt I C 829/22) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 20.04.2023 roku, sygnatura akt I C 829/22, pozwany Bank Millennium S.A., zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powoda (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu