Wyrok SO w Tarnobrzegu z dnia 18.04.2023 r. (sygn. akt I C 825/22) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 18.04.2023 roku, sygnatura akt I C 825/22, pozwany Bank Millennium S.A., zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części co do odsetek