Wyrok SO w Tarnobrzegu z dnia 15.12.2022 roku (sygn. akt I C 29/22) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 15.12.2022 roku, sygnatura akt I C 29/22, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu