Wyrok SO w Szczecinie z dnia 28.02.2023 r. (sygn. akt I C 2291/21) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 28.02.2023 roku, sygnatura akt I C 2291/21, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części w zakresie odsetek