Wyrok SO w Szczecinie z dnia 27.02.2024 r. (sygn. akt I C 728/23) pozwany: BPH S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 27.02.2024 roku, sygnatura akt I C 728/23, pozwany BPH S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu