Wyrok SO w Szczecinie z dnia 22.04.2024 r. (sygn. akt I C 453/22) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 22.04.2024 roku, sygnatura akt I C 453/22, pozwany PKO BP S.A., zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części w zakresie odsetek