Wyrok SO w Szczecinie z dnia 21.06.2023 r. (sygn. akt I C 2519/22) pozwany: BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: BGŻ S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 21.06.2023 r., sygnatura akt I C 2519/22, pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: BGŻ S.A.) , ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu