Wyrok SO w Szczecinie z dnia 19.12.2023 r. (sygn. akt I C 859/21) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 19.12.2023 roku, sygnatura akt I C 859/21, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami