Wyrok SO w Szczecinie z dnia 14.02.2023 r. (sygn. akt I C 813/22) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok SO w Szczecinie z dnia 14.02.2023 r., sygn. akt I C 813/22, pozwany: Bank Millennium S.A., zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu