Wyrok SO w Szczecinie z dnia 10.01.2022 r. (sygn. akt I C 2076/21) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A)


Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 10.01.2022 roku, sygnatura akt I C 2076/21, pozwany mBank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców osobno na rzecz każdego z nich