Wyrok SO w Szczecinie z dnia 07.02.2024 r. (sygn. akt I C 608/23) pozwany: Bank BPH S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 07.02.2024 r., sygnatura akt I C 608/23, pozwany: Bank BPH S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu