Wyrok SO w Szczecinie z dnia 06.07.2022 r. (sygn. akt I C 654/22) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A)


Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 06.07.2022 roku, sygnatura akt I C 654/22, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu, wyrok sądu I instancji zapadł zaledwie cztery (!) miesiące po złożeniu pozwu