Wyrok SO w Szczecinie z dnia 04.06.2024 r. (sygn. akt I C 1866/22) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 04.06.2024 roku, sygnatura akt I C 1866/22, pozwany Santander Consumer Bank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu