Wyrok SO w Szczecinie z dnia 04.01.2024 r. (sygn. akt I C 775/22) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 04.01.2024 roku, sygnatura akt I C 775/22, pozwany Bank Millennium S.A. zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu