Wyrok SO w Szczecinie z dnia 01.12.2022 r. (sygn. akt I C 2170/21) pozwany: Raiffeisen Bank International AG


Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 01.12.2022 r., sygnatura akt I C 2170/21, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu