Wyrok SO w Świdnicy z dnia 29.03.2024 r. (sygn. akt I C 1278/23) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 29.03.2024 roku, sygnatura akt I C 1278/23, pozwany Santander Consumer Bank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu