Wyrok SO w Świdnicy z dnia 26.03.2024 r. (sygn. akt I C 1682/23) pozwany: mBank S.A


Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 26.03.2024 roku, sygnatura akt I C 1682/23, pozwany mBank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy , zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu