Wyrok SO w Świdnicy z dnia 16.05.2023 r. (sygn. akt I C 157/22) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 16.05.2023 roku, sygnatura akt I C 157/22, pozwany Bank Millennium S.A., zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu