Wyrok SO w Świdnicy z dnia 13.06.2024 r. (sygn. akt I C 2071/23) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 13.06.2024 roku, sygnatura akt I C 2071/23, pozwany Santander Consumer Bank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami