Wyrok SO w Świdnicy z dnia 10.04.2024 r. (sygn. akt I C 1248/23) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 10.04.2024 roku, sygnatura akt I C 1248/23, pozwany Bank Millennium S.A., zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek