Wyrok SO w Świdnicy z dnia 07.02.2024 r. (sygn. akt I C 1340/23) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 07.02.2024 roku, sygnatura akt I C 1340/23, pozwany Bank Millennium S.A. stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców