Wyrok SO w Świdnicy z dnia 04.06.2024 r. (sygn. akt I C 709/23) pozwany: Santander Bank Polska S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 04.06.2024 roku, sygnatura akt I C 709/23, pozwany Santander Bank Polska S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu