Wyrok SO w Świdnicy z dnia 01.07.2024 r. (sygn. akt I C 2590/23) pozwany: Raiffeisen Bank International AG


Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 01.07.2024 r., sygnatura akt I C 2590/23, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy