Wyrok SO w Suwałkach z dnia 29.11.2023 r. (sygn. akt I C 660/23) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 29.11.2023 roku, sygnatura akt I C 660/23, pozwany Bank Millennium S.A. zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu