Wyrok SO w Sosnowcu z dnia 29.11.2023 r. (sygn. akt I C 603/22) pozwany: PKO BP S.A. (poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Sosnowcu z dnia 29.11.2023 roku, sygnatura akt I C 603/22, pozwany : PKO BP S.A. (poprzednio: Nordea Bank Polska S.A) ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek, w sprawie został uwzględniony „zarzut zatrzymania”