Wyrok SO w Sosnowcu z dnia 21.02.2023 r. (sygn. akt I C 262/22) pozwany: Raiffeisen Bank International AG


Wyrok Sądu Okręgowego w Sosnowcu z dnia 21.02.2023 r., sygnatura akt I C 262/22, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat na rzecz powódki (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie powództwa w nieistotnym zakresie co do części odsetek