Wyrok SO w Sosnowcu z dnia 14.06.2023 r. (sygn. akt I C 670/22) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Sosnowcu z dnia 14.06.2023 roku, sygnatura akt I C 670/22, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części co do odsetek