Wyrok SO w Sosnowcu z dnia 03.11.2022 r. (sygn. akt I C 4/22) pozwany: PKO BP S.A. (poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Sosnowcu z dnia 03.11.2022 roku, sygnatura akt I C 4/22, pozwany: PKO BP S.A. (poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę, oddalenie powództwa w nieistotnym zakresie co do części odsetek