Wyrok SO w Sieradzu z dnia 25.06.2024 r. (sygn. akt I C 431/22) pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 25.06.2024 r., sygnatura akt I C 431/22, pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu