Wyrok SO w Sieradzu z dnia 23.04.2024 r. (sygn. akt I C 458/22) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 23.04.2024 roku, sygnatura akt I C 458/22, pozwany Santander Consumer Bank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami