Wyrok SO w Sieradzu z dnia 16.09.2022 r. (sygn. akt I C 92/22) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 16.09.2022 roku, sygnatura akt I C 92/22, pozwany Santander Consumer Bank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu