Wyrok SO w Sieradzu z dnia 16.02.2024 r. (sygn. akt I C 452/23) pozwany: mBank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 16.02.2024 roku, sygnatura akt I C 452/23, pozwany mBank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu